fbpx

Hakkında

Elif Güneri İstanbul Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Psikoloji Bölümünü bitirdikten sonra yüksek lisansını Maltepe Üniversitesi’nde Klinik Psikoloji alanında tamamlamış ardından, İstanbul Üniversitesi Adli Tıp Enstitüsü’nde Adli ve Klinik Bilimler alanında doktora yapmıştır. Yazar lisansını fakülte üçüncüsü, yüksek lisansını enstitü birincisi olarak tamamlamıştır.

 

Çalışma Alanları:

Çocuk Psikolojisi
Ergen Psikolojisi
Bireysel Danışmanlık

 

Uzun yıllar Erenköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi’nde klinik psikolog olarak görev yapmış, bir süre misafir öğretim görevlisi olarak Marmara Üniversitesinde akademisyen olarak görev almıştır. Akademisyenlik görevini şu anda İstanbul Gelişim Üniversitesi’Psikoloji Anabilim Dalında yardımcı doçent olarak sürdürmektedir. 2007 yılında Mavi Martı Psikoloji’yi, 2012 yılında Klinik Psikoloji Enstitüsü’nü, 2018 yılında Anadolu Psikoloji Merkezini kurmuştur. Şu an psikolog-terapist olarak çocuk, ergen ve yetişkin danışanlarını Anadolu Psikoloji Merkezi ile Mavi Martı Psikolojik Danışma Merkezi’nde kabul etmekte, aynı zamanda eğitim koordinatörü ve test eğitmeni olarak Klinik Psikoloji Enstitüsü’nde meslektaşlarına ve öğrencilerine dersler vermektedir.

Televizyon program yapımcılığı da yapan Elif Güneri, 2018 yılından beri düzenli olarak Business Chanel Türk ekranlarınd İşte İnsan programını, Haber Türk ekranlarında ise Yeni Hayat haftalık programlarını yapmakta ve sunmaktadır.

Yüksek Lisans Tezi: “Şizofreni ve Bipolar Af fektif Bozukluk Manik Epizod Tanısı Almış Hastaların Rorschach Protokolleri Açısından Karşılaştırılması” üzerinedir.

Doktora Tezi: “Yatan ve Poliklinikten Takip Edilen I. Eksen Psikiyatrik Bozukluk Tanısı Almış Kişilerde Şiddet Davranışı ve Eğiliminin Karşılaştırılması” üzerinedir

Lisans: İstanbul Üniversitesi Psikoloji Bölümü

Lisans : İstanbul Üniversitesi Eski Yunan Dili ve Edebiyatı (Fakülte Üçüncüsü)

Yüksek Lisans: Maltepe Üniversitesi Klinik Psikoloji Yüksek Lisansı (Enstitü Birincisi)

Doktora: İstanbul Üniversitesi Adli Tıp Enstitüsü Doktora Programı

Uyguladığı Testler

 • Rorschach Testi
 • WISC-R
 • WAIS,
 • MMPI,
 • TAT,
 • CAT,
 • Louisa Duss Testi,
 • Draw A Person Testi,
 • Bender Gestalt Testi,
 • Benton Görsel Bellek Testi,
 • Metropolitan Okul Olgunluk Testi,
 • Peabody Resim Kelime Testi,
 • Catell 2A Zeka Testi,
 • Catell 3A Zeka Testi,
 • Alexander Pratik Zeka Testi,
 • Porteus Labirentleri Testi,
 • Frostig Algı Testi,
 • Good Enough Testi,
 • Standardize Mini Mental Test,
 • AGTE Gelişim Testi,
 • Gessel Psikomotor Gelişim Testi,
 • Bender Gestalt Yetişkin Algı Testi,
 • Benton Görsel Bellek- Çizimli Form- Testi,
 • Denver Testi,

Kitapları

 1. Kayıp Ülkeler: Şizofreni -Bipolar Affektif Bozukluk
 2. Akıl Hastalıkları ve Şiddet: Şiddetim İnsanlığımdan, Deliliğimden Değil
 3. Rorschach Testi: DinamikDiagnostik Yaklaşım
 4. Türkiye’de Kullanılan Testler Cilt I: Kişilik Testleri
 5. Türkiye’de Kullanılan Testler Cilt II: Gelişim Testleri
 6. Türkiye’de Kullanılan Testler Cilt III: Zeka Testleri
 7. Psikolojide Kullanılan Ölçekler
 8. Kişilerarası Etkili İletişim

A. Uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan makaleleri

 • GÜNERİ YÖYEN ELİF (2017). Relationship Between Childhood Trauma and Personality Typology. Balkan and Near Eastern Journal of Social Sciences, 3(1), 123-129., (Kontrol No: 3773707)
 • GÜNERİ YÖYEN ELİF (2017). Çocukluk Çağı Travması ve Benlik Saygısı . International Journal of Social Sciences and Education Research, 3(1), 267-282., (Kontrol No: 3773741)
 • GÜNERİ YÖYEN ELİF (2017). Childhood Psychological Trauma and Automatic Thoughts. International Journal of Advanced Research, 5(8), 1093-1099., Doi: 10.21474/IJAR01/5160, (Kontrol No: 3575311)
 • GÜNERİ YÖYEN ELİF (2016). Childhood Trauma and Self Respect as a Predictor of Loneliness. Journal of Current Researches on Social Sciences, 6(2), 65-78., (Kontrol No: 3284307)
 • GÜNERİ YÖYEN ELİF (2016). Uluslararas Kişilik Envanteri (IPI) Kısa Versiyonunun Türkçe’ye Uyarlanması : Güvenilirlik ve Geçerlilik Analizi. International Journal of Social Sciences and Education Research, 2(4), 1308-1321., (Kontrol No: 3419958)
 • GÜNERİ YÖYEN ELİF,ÖZGEN HATiCE,FARAJI HAYDEH (2017). The Presumption of Childhood Psychological Traumas on Parental Attitudes. International Journal of Current Research, 9(11), 60561-60566., (Kontrol No: 3773844)
 • GÜNERİ YÖYEN ELİF, ÖZGÜN ALi HAYDAR (2017). İnternet Bağımlılğında Kişilik Yapısı , Benlik Saygısı ve Savunma Mekanizmalarının Yordayıcılığı . TURAN-SAM Uluslararas Bilimsel Hakemli Dergisi (TURAN Stratejik Araştırrmalar Merkezi), 9(33), 492-500., Doi: 10.15189/1308-8041, (Kontrol No: 3462832)
 • B. Ulusal hakemli dergilerde yayımlanan makaleleri:
 • GÜNERİ YÖYEN ELİF (2018). Çocukluk Çağı Ruhsal Travmalar ile Ego Savunma Mekanizmaları Arası ndaki İliş ki. Üçüncü Sektör Sosyal Ekonomi, Doi: 10.15659/3.sektor-sosyal-ekonomi.17.12.866, (Kontrol No: 3832928)
 • GÜNERİ YÖYEN ELİF, AZAKLI AYSE,ÜNEY RIDVAN,DEM RC ONUR OKAN,MERDAN ETHEM (2017). Ergenlerin Kişilik Özelliklerinin Problem Çözme Becerisi Üzerine Etkisi. Doğu Anadolu Sosyal Bilimlerde Dergisi, 1(1), 75-93., (Kontrol No: 3773767)
 • GÜNERİ YÖYEN ELİF (2017). Üniversite Öğrencilerinin Benlik Saygısı ve Yalnızlı k Düzeylerinin İncelenmesi. Kastamonu Üniversitesi Kastamonu Eğitim Dergisi, 25(6), 2185-2198., (Kontrol No: 3773820)
 • GÜNERİ YÖYEN ELİF (2017). Şiddet Türleri ve Kişilik Özellikleri. Yaşam Becerileri Psikoloji Dergisi, 1(1), 35-50., (Kontrol No: 3773809)
 • GÜNERİ YÖYEN ELİF (2017). Şizofreni ve Bipolar Affektif Bozukluk Manik Epizod Tanı sı Almış Hastaların Rorschach Protokolü Açısından Karşılaştırı lması . İstanbul Gelişim Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 4(1), 129-149., Doi: 10.17336/igusbd.305570, (Kontrol No: 3773801)
 • C.Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında (proceedings) basılan bildirileri
 • GÜNERİ YÖYEN ELİF (2017). Öfke ve Aşkı Yaşama Biçimleri. V. IBANESS Congress Series, Kırklareli, (Özet bildiri), (Kontrol No: 3773321)
 • GÜNERİ YÖYEN ELİF (2017). Relationship between Attachment Styles and Love Attitude Styles. 4th International Conference on Social Sciences and Education Research – 4th International Conference on Tourism: Theory, Current Issues and Research, Ankara, (Özet bildiri), (Kontrol No: 3773301)
 • GÜNERİ YÖYEN ELİF (2016). A Turkish Adaptation of Short Version of International Personality Inventory-IPI: Reliability and Validity Analysis. 2nd International Conference on Social Sciences and Education Research, stanbul, (Özet bildiri), (Kontrol No: 3773258)
 • GÜNERİ YÖYEN ELİF (2016). Childhood Trauma and Self-Respect. 2nd International Conference on Social Sciences and Education Research, stanbul, (Özet bildiri), (Kontrol No: 3773243)
 • GÜNERİ YÖYEN ELİF (2016). Yalnızlığın Yordayıcısı Olarak Benlik Saygısı ve Çocukluk Çağı Travması . International Conference of Strategic Research in Social Science and Education 2016 (ICoSReSSE), Antalya, (Özet bildiri), (Kontrol No: 3773231) GÜNERİ YÖYEN ELİF (2016). Üniversite Gençliğinin Yalnızlık Düzeyleri ve Benlik Saygılar . International Contemporary Education Research Congress, Mu la, (Özet bildiri), (Kontrol No: 3773207)
 • GÜNERİ YÖYEN ELİF (2017). Ericson’un Yakın İlişkilere Karşı Yalıtılmışlık Evresinde Erken Dönem Şemaları. 2. Uluslararası Çağdaş Eğitim Araştırmalar Kongresi, Muğla, (Kontrol No: 3773332)
 • GÜNERİ YÖYEN ELİF (2016). Psikiyatri Hastalarında Suç ve Şiddet. Uluslararas Yönetim, Ekonomi ve Politika Kongresi, İstanbul, (Kontrol No: 3773270)

Randevu ve sorularınız için bize ulaşın.

[wpforms id=”137″]

WhatsApp chat